ഒരു കാത്തിരിപ്പിനു വിരാമം

അവള്‍ ഇരുന്നു, ഏകാകിനിയായ്
ഒരു വാഗമരച്ചുവട്ടില്‍..
സൂര്യൻറെ ഉദയവും അസ്തമയവും
അവളിൽ ‍നിഴലുകൾ ‍സൃഷ്ടിച്ചു
ഒരു മൃദു പുഞ്ചിരിയുമായ്
ഇരുന്നു അവള്‍..
കാലം മറയുന്നത് അവള്‍ ‍അറിഞ്ഞു
എങ്കിലും എന്തിനോകാത്തിരുന്നു..
അതാവരുന്നു തനിയെ ഒരാള്‍
അവള്‍ക്കരികെ…..
അവള്‍ തിരിഞ്ഞുനോക്കി,ചകിതയായി
“ഇതോ ഞാന്‍ കാത്തിരുന്ന പുണ്യം?”
ബാഷ്പ്പത്താല്‍ വിടരുന്നുന നയനങ്ങള്‍
ഇരുവരുടേയും….
തന്നിലേക്ക് ചേര്‍ത്ത് മന്ത്രിച്ചു അവന്‍
“അതെ ഞാനാണു നിൻറെയാ പുണ്യം”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s